Linh Vật Tỳ Hưu

Tỳ hưu vàng trên đống vàng to mang may mắn, tài lộc FH134G

7,644,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vàng, bột đá mạ vàng ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng

Tỳ hưu tiêu ngọc đỏ trung trấn nhà trừ tà FHM021

8,756,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc gân huyết đỏ trung ((tại Việt Nam) ) + Kích thước (dài

Tỳ Hưu Xanh mang may mắn, tài lộc FH103G

9,152,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh nhỏ, bột đá màu ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng

Tỳ Hưu Xanh Chữ Phước Lớn giúp trấn trạch, chiêu tài FH109G

9,141,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng bột đá màu lớn ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x

Tỳ hưu ngọc Hoàng Long hút tài lộc và trừ tà FHM015

13,015,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bằng đá ngọc Hoàng Long cõng nguyên bảo (Tân Cương, (tại Việt Nam)) + Kích

Tỳ hưu tiêu ngọc đỏ lớn giúp trừ tà, chiêu tài FHM022

15,382,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc nâu đỏ lớn ((tại Việt Nam) _(tại Việt Nam)) + Kích thước