quả cầu thạch anh vàng.

Cầu thạch anh vàng hút tài lộc, mang may mắn FQC212-9171

9,171,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu đá thạch anh vàng, citrine, tinh thể đặc biệt (tại Việt Nam). + Kích thước